About Us

جوایز پارسی Persian Awards چیست؟

اولین جایزه بین المللی و مستقل در ادب، هنر، فرهنگ و علوم و ورزش  ایران زمین همپا با جوایز بزرگ دنیا چون گرامی، اسکار و نوبل.

این جوایز چند خاصیت اساسی دارد که از هر آنچه تا به حال اتفاق افتاده، آن را متمایز میکند.

۱- حضور  و همکاری حرفه ای های هر رشته از جوایز ،در ساختار و اجرای جوایز پارسی. به این معنی که حرفه ای های هر رشته خودشان به طور مستقیم درگیر بخشهای مختلف  ایجاد برگزاری این جوایز هستند.

۲- برای اولین بار در ایران، تشکیل آکادمی از تمام شخصیتهای فرهنگی، هنری، علمی ورزشی در رشته های مختلف ،درست مانند اسکار که ده هزار عضو دارد از بخشهای متفاوت در رشته های مختلف.
اعضای آکادمی وظایف متعددی دارند ولی مهمترین وظیفه شان رای دادن است که رای آنها برنده های هر سال را معرفی میکند.

۳- هیچ فیلتر و هیات انتخابی در این جوایز وجود ندارد، تمام آثاری که در طول یکسال ارسال میشوند، امکان حضور در جوایز پارسی را دارند.

۴-به دلیل مدرن شدن دنیا و آینده ای که سوار بر اینترنت خواهد بود، این جوایز، امکانات بسیار گسترده و خاصی را در بستر آنلاین، طراحی کرده است که همراه با تکنولوژی روز دنیا، فرهنگ و هنر ایرانی را به تمام جامعه جهانی در هر نقطه از دنیا معرفی میکند.

۵-جوایز پارسی با راه اندازی کارگروه هایی از حرفه ای های تمام رشته ها در حال جمع آوری نظرات و پیشنهادات بدنه ی هر بخشی از ادب، فرهنگ و هنر و علوم و ورزش می باشد که به این روش، حداکثر پتانسیل هنرمندان، فرهنگیان و دانشمندان ایرانی در هر نقطه ای که هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

۶-ده ها ایونت تخصصی، سمینار و کنفرانس در زمینه های مورد نیاز ادب، فرهنگ و هنر ایران زمین با همکاری خودشان به اجرا میگذارند.

۷- جوایز پارسی با شکستن مرزهای جغرافیا، راهی را برای 
فرهنگ و هنر ایران گشوده است که هر کسی در هر نقطه ای از دنیا هرگونه پتانسیل فرهنگی، هنری و علمی دارد، بتواند در این جامعه بررگ جهانی عرضه کند.

۸- جوایز پارسی، سنت و فرهنگهای محلی ایران در هر نقطه ای ،در هر شهر و روستایی را مستند سازی میکند تا ماندگار بماند برای نسل امروز و نسل های آینده. این سنت ها شامل:
غذا، لباس، لهجه، زبان و فرهنگ منطقه یا محلی.

۹- جوایز پارسی، با امکاناتی که فراهم میکند، انجمن های خیریه ایرانی و NGO ها را در هر جایی که هستند، حمایت میکند تا بهترین و کارآمد ترین همکاری را در جامعه ایرانی ایجاد کند. فعالیت NGO ها در زمینه ی :
حمایت از زنان
سالمندان
آموزش رایگان برای همه
آشنایی نسل جدید و کودکان با فرهنگ ایرانی

۱۰-جوایز پارسی با امکانات مدرن امروزی و شبکه ارتباطی بین المللی در سراسر دنیا محصولات و  آثار فرهنگی و هنری  ایرانی را در بازارهای غیر ایرانی و به زبانهای متفاوت عرضه خواهد کرد و با این کار توان رقابتی و رشد تاریخی را برای آثار فرهنگ و هنر ایران ایجاد میکند و باعث گسترش و ماندگاری فعالیتهای فرهنگی میشود.